Znano je, da ljudje različno zaznavamo barve. Še posebej velik problem nam predstavlja rdeča in njeni različni odtenki.

Če boste uspešno prebrali spodnjo besedo, lahko z gotovostjo trdimo, da odlično zaznavate rdečo barvo.

  1. Katera beseda je na fotografiji?

a) PIK
b) BIK
c) TIK
č) LIK

(pravilni odgovor se nahaja spodaj)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.