Pogoji uporabe in varovanje zasebnosti

 

Spoštovanje pravil spletnega medija 1001ideja.si

O nas

Lastnik, ponudnik in skrbnik spletnega medija 1001ideja.si je podjetje Mars media d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

Naslov in kontakti podjetja:

Mars media d.o.o.
Celovška cesta 160
1000 LJUBLJANA
E-pošta uredništva: urednistvo(at)1001ideja.si

Splošno

Z registracijo na spletni medij 1001ideja.si uporabnik potrjuje, da je prebral spodaj navedene pogoje uporabe in pravila sodelovanja, da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Upoštevanje teh pravil je obvezno za vse člane spletnega medija, sicer si lastnik spletnega medija pridržuje pravico popravljati ali umikati komentarje člankov in trajno ali začasno deaktivirati članstvo brez pojasnila ali predhodnega obvestila.

 

Definicije pojmov

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletni medij 1001ideja.si in ga na kakršenkoli način uporablja.

Član spletnega medija 1001ideja.si je vsak uporabnik, ki se je registriral na 1001ideja.si.

 

Uporaba spletnega medija

Pogoji uporabe določajo pogoje uporabe in sodelovanja na spletnem mediju 1001ideja.si. Lastnik spletnega medija 1001ideja.si si pridržuje pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Lastnik spletnega medija 1001ideja.si si pridržuje pravico do spremembe ali umika katerekoli vsebine brez predhodnega obvestila.

1001ideja.si omogoča pregledovanje, branje, komentiranje in iskanje člankov.

Kjer lahko uporabniki pišejo komentarje, s tem izražajo svoja mnenja in stališča, ki ne odražajo mnenj in stališč lastnika medija.

V okviru nudenja storitev se na spletnem mediju prikazujejo tudi oglasne vsebine, ki omogočajo, da so storitve medija za uporabnike brezplačne, zato vas prosimo, da ne uporabljate tehnologij, ki blokirajo prikaz oglasnih vsebin.

Če ni drugače določeno, lahko uporabniki storitve na spletnem mediju 1001ideja.si uporabljajo samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, vsebine, programske opreme ali storitve, ki jih nudi spletni medij 1001ideja.si.

 

Dokumenti na spletnem mediju

Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na spletnem mediju 1001ideja.si, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

  • če pred tem pridobite dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,
  • če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
  • če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
  • če je na dokumentu naveden avtor ter povezava na izvorno spletno stran,
  • če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.

Zgoraj omenjeni dokumenti ne zajemajo dizajna ali izgleda spletnega medija 1001ideja.si, ki so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, z Zakonom o industrijski lastnini ter podzakonskimi akti. Logotip, grafika, zvok ali izgled spletnega medija se ne sme kopirati, razen če lastnik a na to izrecno pristane s pisnim soglasjem.

Lastnik ne zagotavlja ustreznosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletnem mediju 1001ideja.si. Lastnik a v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletnem mediju 1001ideja.si.

 

Registracija in varnost

Če želite odpreti uporabniški račun na 1001ideja.si, morate opraviti postopek registracije, kjer morajo biti vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem, ko odprete uporabniški račun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem računu.

V primeru zlorabe vašega uporabniškega računa morate o tem nemudoma obvestiti lastnika spletnega medija, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega računa.

Zavezujete se, da ne boste na noben način ogrožali delovanja spletnega a 1001ideja.si, kar vključuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali uničenja strežnikov, na katerih spletni  deluje. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben način pridobiti dostopa do drugih uporabniških računov.

 

Prepoved žaljenja, zlorab in kršitev avtorskih pravic ter pravic intelektualne lastnine

Storitve 1001ideja.si vam omogočajo, da na različne načine komunicirate z drugimi uporabniki spletnega medija. Strinjate se, da boste storitve uporabljali samo za objavo, pošiljanje in sprejemanje sporočil in materiala, ki so primerni. Prepovedano je:

  • obrekovanje, zloraba, nadlegovanje, grožnje ali kakršnekoli druge kršitve pravic drugih, objava, nalaganje, distribucija ali širjenje neprimerne, obscene, nespodobne ali nezakonite vsebine ali informacij, uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugo objavljanje datotek, ki vsebujejo fotografije, programsko opremo ali drug material, ki je zaščiten z zakoni, ki urejajo intelektualno lastnino, nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe oziroma drugo programsko opremo ali programe, ki lahko poškodujejo tuj računalnik ali lastnino, nalaganje kakršnihkoli datotek, ki so jih objavili drugi uporabniki, za katere veste oziroma bi morali vedeti, da jih ne smete reproducirati, objaviti, izvajati ali kakorkoli drugače zlorabiti, omejevanje ali preprečevanje dostopa do vsebin na spletnem u drugim uporabnikom,zbiranje kakršnihkoli informacij o drugih, vključno z naslovi elektronske pošte, kršitev zakonodaje, uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugačno kopiranje ali posredovanje (odplačno ali neodplačno) tretji fizični ali pravni osebi kateregakoli direktorija na lastnem ali tujem uporabniškem računu.

 

Lastnik spletnega medija ni zavezan nadzorovati dejavnosti uporabnikov, vendar si pridržuje pravico, da pregleduje materiale, ki so objavljeni, in odstrani vsebine po lastni presoji. Lastnik spletnega medija si pridržujejo pravico, da brez predhodnega opozorila zavrne dostop do uporabniških strani na spletnem mediju za določen ali nedoločen čas.

 

Objavljeni materiali

Lastnik spletnega medija ne postane lastnik materialov, ki jih objavite straneh spletnega medija 1001ideja.si, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi s svojim internetnim poslovanjem. Za objavo na spletnem mediju 1001ideja.si vam ne pripada nikakršno plačilo. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio, video ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.

Hkrati z objavo jamčite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega medija uporabljajo gradivo skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri čemer vam ne pripada nikakršno plačilo.

 

Osebni podatki in varovanje zasebnosti

Založnik avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta, predvsem podatke o obisku posameznih strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Založnik podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Osebne podatke zbiramo za naslednje namene:

  • statistična analiza obiskanosti spletnega mesta
  • zagotavljanje in izboljševanje naših vsebin
  • zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Založnik zbira podatke o času in datumu obiska, IP naslovu uporabnikov spletnega mesta, med drugim tudi tistih, ki pregledujejo vsebino strani, oddajo svoj glas ali oceno ali vpišejo komentarje. Založnik shranjuje besedilne in slikovne vsebine, ki jih uporabniki vpišejo na spletnem mestu. Založnik si pridržuje pravico do urejanja vsebin, ki jih vnašajo prijavljeni ali neprijavljeni uporabniki. Založnik si pridržuje pravice odstranjevanja vsebin brez predhodnega obvestila, za katere meni, da niso primerne. Založnik vodi črni seznam IP naslovov, ki jim je zaradi tovrstnega ravnanja onemogočila poslovanje v skladu s politiko podjetja. Za vsebine, ki jih vnesejo uporabniki ali so prevzeti z drugih spletnih mest ali so samodejno zajeti, založnik v nobenem primeru ni in ne more biti kakorkoli odgovoren.

Uporabnik ima v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) pravico do vpogleda zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, ter pravico do njihovega prepisovanja ali kopiranja (30. člen ZVOP-1). Uporabnik, od katerega se bodo zbirali osebni podatki, ima pravico zahtevati, da založnik dopolni, blokira, popravi ali izbriše, v koliko so bili zbrani ali obdelani podatki v nasprotju z zakonom (32. člen ZVOP-1). Vse spremembe ali izbris zahtevajo na info@1001ideja.si.

 

Članstvo in vzdevek

Pred registracijo dobro premislite, kateri vzdevek (uporabniško ime) želite imeti na spletnem mediju, saj naknadne spremembe uporabniškega imena niso možne.
Ko postanete član spletnega medija 1001ideja.si, se vašega članstva ne izbriše niti na vašo izrecno željo.

Z zahtevami po brisanju ali popravljanju sporočil se obrnite na uredništvo, ki se bo po svoji presoji odločilo, ali je vaša prošnja utemeljena.
Podvojene registracije (torej da ste na  prijavljeni pod dvema ali več uporabniškimi imeni) niso dovoljene in se izbrišejo, deaktivirajo ali združijo.

 

Varstvo intelektualne lastnine

Prepovedano je povpraševanje, iskanje in objavljanje kakršnihkoli podatkov, ki bi kršili pravo intelektualne lastnine oz. avtorskega prava.

Prepoved oglaševanja

Zaradi zaščite interesov lastnika spletnega medija in interesov svojih poslovnih partnerjev – najemnikov oglasnega prostora,  spletni medij 1001ideja.si uvaja pravilnik, ki vse oglaševalce obravnava enakopravno in z navedenimi ukrepi ščiti njihove pravice ter preprečuje nepošteno poslovno prakso iz naslova nelojalne konkurence.
Po tem pravilniku bodo na spletnem mediju 1001ideja.si z oglaševalskega vidika vsa podjetja obravnavana enako, ne glede na to, ali se nahajajo v Republiki Sloveniji ali izven nje.

Oglaševanje, promoviranje, prodajanje ali kakršnokoli pristransko podajanje mnenj in podatkov kjerkoli na spletnem mediju, ki ni dogovorjeno z uredništvom medija, je prepovedano. Komentarji s tako vsebino se nemudoma umaknejo brez predhodnega obvestila člana. V primeru nadaljnjega nespoštovanja tega pravila se članstvo deaktivira.
Prav tako je prepovedano prikrito oglaševanje (npr. elektronski naslov, ki nakazuje na druge komercialne strani, podpisov v komentarjih člankov in podobno).

O tem, kaj sodi pod prikrito oglaševanje, presoja lastnik spletnega medija.

Vsem poslovnim subjektom (fizičnim in pravnim osebam), ki se ukvarjajo s trženjem, prodajo ali distribucijo določenih blagovnih znamk, izdelkov  ali storitev, je prepovedano sodelovanje v komentarjih v katerih se izraža mnenja o teh blagovnih znamkah, izdelkih ali storitvah.
Če ste zainteresirani za oglaševanje na spletnem mediju 1001ideja.si, nam pišite na elektronski naslov info(at)1001ideja.si.

V obdobju, ko so na 1001ideja.si prisotni oglaševalci določenih izdelkov ali storitev, je prepovedano kakršnokoli omenjanje konkurenčnih podjetij, ki nudijo enake izdelke (izdelke istih blagovnih znamk) ali storitve (istovrstne storitve), ne glede na to, ali se konkurenčna podjetja nahajajo v Sloveniji ali izven nje, in ne glede na to, ali ima član ob navedbe podatkov korist ali ne.

Če ste v dvomih, ali je določena vsebina v določenem trenutku primerna za objavo, se obrnite na uredništvo (urednistvo’at’1001ideja.si).

Lastnik spletnega medija dovoljuje omembe podjetij le pod pogojem, da te objave niso konkurenčne, ne ogrožajo poslovanja in ne posegajo v pogodbene pravice obstoječih oglaševalcev na spletnem mediju. O vsaki taki objavi lastnik a odloča za vsak primer posebej.

V kolikor na spletnem mediju obstaja predhodno dovoljena objava iz prejšnjega člena, lastnik medija pa naknadno sklene pogodbo s konkurenčnim oglaševalcem, se lahko vse prejšnje brezplačne in konkurenčne objave brez predhodnega opozorila odstranijo.

Vsa direktna in posredna oglasna sporočila v kakršnikoli obliki, ki bodo kršila navedena pravila in ne bodo odobrena s strani lastnika spletnega medija, bodo nemudoma odstranjena, kršitelji pa za neupoštevanje pravilnika opozorjeni oz. v primeru ponavljanja kršitev ustrezno sankcionirani.

Vsi lastniki, predstavniki in zaposleni v podjetjih ali kakorkoli povezane osebe, ki pod pretvezo člana a prikrito ali odkrito oglašujejo svoje podjetje, izdelke ali storitve, se ob registraciji strinjajo, da lahko izsledimo njihove podatke in jih za oglaševanje bremenimo v znesku po aktualnem ceniku na dan nedovoljenega oglaševanja. Strinjajo se z izstavitvijo in plačilom računa, izstavljenega za oglaševanje brez predhodnega dogovora oz. brez predhodno sklenjene pogodbe o sodelovanju. V takem primeru se šteje, da je oglaševalec seznanjen s ponudbo in cenikom upravitelja in nanje nima pripomb.

Piškotki

Preberi več…