Veliko žensk trdi, da se moški v odrasli dobi še naprej obnašajo kot otroci. Nekateri verjamejo tudi, da je v zvezi najbolj zrela oseba ženska.

Konec predvidevanj

Znanstveniki so stvari vzeli v svoje roke in odkrili presenetljive ugotovitve. Študija, ki so jo opravljali na Univerzi v Oxfordu je razkrila, da zrelost človeka izhaja iz dolgoročnih funkcionalnih in strukturnih lastnosti osebe. Raziskovali so katere lastnosti človeka se spreminjajo skozi leta in katere ostanejo enake. Pregledali so možganske aktivnosti 121 udeležencev, katerih starost je bila med 4 in 40 leti, bili so tudi različnega spola.

Rezultati eksperimenta so razkrili, da čeprav možgani žensk in moških razvijejo iste sposobnosti delovanja v vsakdanjem življenju, se pri moških razvijejo kasneje.

Zahvaljujoč znanosti lahko sedaj z gotovostjo trdimo, da se ženske razlikujejo od moških tudi v možganskih funkcijah, kar razloži razlike v obnašanju in čustvovanju med spoloma.