Natečaj: Naj hišni ljubljenčki 2020 – Splošni pogoji nagradne igre

Natečaj »Naj hišni ljubljenčki 2020« poteka v organizaciji podjetja Mars media, informacijske in medijske storitve, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Natečaj traja od 4.11.2020 do 4.12.2020.

Namen in cilj natečaja je objava prispevkov domačih ljubljenčkov bralcev spletne strani 1001ideja.si in promocija spletne strani 1001ideja.si.

S sodelovanjem v natečaju sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja.

Udeleženec natečaja je fizična oseba, starejša od 18 let, ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sodeluje v nagradni igri z oddajo prispevka.

Udeleženec odda prispevek na elektronski naslov urednistvo@1001ideja.si. V besedilo elektronskega naslova vpiše ime svojega hišnega ljubljenčka, njegov vzdevek, predstavitev svojega hišnega ljubljenčka za objavo, pripne sliko ali video posnetek svojega domačega ljubljenčka za objavo ter doda tudi kraj bivanja in ime lastnika (za objavo).

Udeleženec se strinja, da se odpoveduje lastninski ali kakršnikoli drugi obliki pravic na delih, ki jih posreduje (npr. avtorski pravici) ob objavi fotografij in video prispevkov, vključno z vsemi subjekti in objekti na njih. Udeleženec se strinja z objavo svojega imena, kraja, imena svojega hišnega ljubljenčka, kot tudi z objavo spremnega besedila, ter dopušča uredništvu 1001ideja.si, da predstavitveno besedilo po potrebi spremeni delno ali v celoti. Osebni podatki udeleženca ne bodo objavljeni. Udeleženec zagotavlja, da se vse osebe na slikah in video posnetkih strinjajo z objavo.

Udeleženec lahko kadarkoli do zaključka natečaja prekliče sodelovanje tako, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov urednistvo@1001ideja.si.

Natečaj se promovira in odvija s pomočjo t.i. komercialnih sporočil na sami strani 1001ideja.si, na Facebook in Instagram profilu 1001ideja.si ter prek e-novic (npr. e-pošta s povabilom k udeležbi). Prispevki in vsebina povezana z njimi bodo objavljeni na spletni strani 1001ideja.si, na Facebook in Instagram strani 1001ideja.si ter posredovani prek e-novic 1001ideja.si. Udeleženci sodelujejo v natečaju na lastno odgovornost. Podjetje in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad in prav tako ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v tem natečaju.

Nagrade se podelijo z izbiro enega ali več dobitnikov po koncu natečaja. Dobitnike nagrad in same nagrade izbere uredništvo spletne strani 1001ideja.si, pri izbiri bo upoštevalo tudi število všečkov (eng. »like«) na Facebook in Instagram straneh 1001ideja.si. Število všečkov prinese 50% odločitve, 50% odločitve prinese odločitev uredništva, ki se bo o nagrajencih odločilo po lastni presoji. Vsak nagrajenec je lahko nagrjen za največ eno objavo. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni osebno preko e-pošte. Nagrajencem bo nagrada poslana direktno s strani podjetja, ki nagrado prispeva. Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve, saj vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z zakonom o dohodnini. S sodelovanjem se tudi strinjate, da je odločitev o nagrajencih izključno na strani uredniške ekipe 1001ideja.si in da te odločitve ne boste izpodbijali na noben način.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), se lahko natečaj odpove. O tem se obvesti vse udeležence. V takšnem primeru podjetje in osebe povezane s tem natečajem ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Vsi osebni podatki zbrani v tem natečaju ostanejo v lasti podjetja Mars media d.o.o. in se bodo uporabljali izključno za namene podjetja. Za obdelave, hrambe in varovanja podatkov se v celoti upoštevati določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Za spore nastale v zvezi s tem natečajem, ki jih ni mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti splošni pogoji in pravila natečaja so objavljeni na spletni strani www.1001ideja.si/natecaj-naj-hisni-ljubljencki-2020-splosni-pogoji-nagradne-igre

Mars media d.o.o.

V Ljubljani, 3.11.2020